×
 • Фирма В и Д Интернационал ЕООД е създадена през 1990 година и е утвърдена като коректен и надежден партньор в помощ на индустрията. Нашите клиенти се радват на компетентно и коректно обслужване при доставките на оборудване, инструменти и консумативи за редица отрасли като енергетика, машиностроене, фармацевтика, хранително-вкусова промишленост, добивна промишленост и много други. Като представител и основен дистрибутор на водещи в своите области, предимно немски производители, фирмата предлага висококачествени продукти, отговарящи на стандартите за качество и безопасност, действащи в Европейския съюз.

 • Основни задължения:

  1. Познава номенклатурата от стоки на фирмата;
  2. Отговаря за продажбите на поверената му територия;
  3. Изпълнява набелязаните обеми и цели за продажба;
  4. Поддържа постоянен контакт със съществуващи клиенти. Развива и разширява клиентската мрежа;
  5. Следи тенденциите на пазара и своевременно информира за нови такива;
  6. Извършва срещи с настоящи и потенциални клиенти на компанията – лични или онлайн;
  7. Извършва технически консултации и търговски консултации чрез комуникация с клиентите по телефон, имейл, лични срещи и социални мрежи. Изготвя оферти.
  8. Следи за сроковете на разплащане с клиентите и ги известява за просрочените плащания при наличието на такива.
  9. Изготвя седмичен отчет за дейността си, който предоставя на прекият си ръководител.
  10. Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.

 • Основни изисквания:

  1. Висше техническо образование

  2. Владеене на английски/немски език

  3. Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word)

  4. Активен шофьор

  5. Добри комуникационни умения

  6. Умение за работа в екип и спазване на срокове.

 • В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си на jobs@vdinternational.com. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.


Dead Line Expired

 • Sales Engineer (Инженер продажби)
 • Пълно работно време
 • ViD International EOOD
 • 30.06.2023