За нас

Създадена през 1990г, 100% частна, фирмата се утвърди като коректен и надежден партньор в помощ на индустрията. Като представител на водещи в своите области, предимно немски производители, фирмата предлага висококачествени продукти, отговарящи на стандартите за качество и безопасност, действащи в Европейския съюз. Нашите клиенти се радват на компетентно и коректно обслужване при доставките на оборудване, инструменти и консумативи за отраслите:

  • Енергетика
  • Машиностроене
  • Металургия и металообработка
  • Хартиена промишленост
  • Минна и рудодобивна промишленост
  • Химическа и фармацевтична промишленост
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Ремонтна дейност
и други.

Продуктите предлагани от нас се ползват както за първо вграждане, така и за техническо обслужване и ремонт.

Галерия ...

 
Нашите партньори
Нашите партньори

www.stotinkite.com