OKS

DevconПовече от четвърт век OKS произвежда високоефективни продукти за намаляване на триене, износване и корозия. Продукцията на фирмата намира приложение както във всички индустриални браншове, така и в техническата поддръжка. Особено когато класическите смазочни материали достигат границите си.

Кой е OKS:
Основана: 1978 от инженер F. Kuhn-Weiss
Компетенции на фирмата: Разработка, производство и дистрибуция на специални смазочни материали за профилактика и ремонтна дейност
Място: Мюнхен, Германия
Дистрибуция: в 50 страни чрез над 400 дистрибутори на индустриални стоки и смазочни материали
Сертификати: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

Немско Ноу-Хау за световния пазар

Милиарди са разходите, които възникват в световен мащаб година след година, поради триене или износване.

Основавайки през 1978 година фирмата OKS, Фридрих Куун-Вайс е имал за цел, да намали свързаните със смазването разходи. Това той е искал да осъществи, чрез разработка, производство и дистрибуция на високопроизводителни смазочни материали. Като пионер на използването на MoS2 за целите на смазването, той е вкарал огромния си опит във новата фирма.

От 2003 година, OKS е интегриран в концерна Freudenberg. Като част от Freudenberg Chemical Specialities (FCS), OKS ползва огромния потенциал в развойната дейност за разработването на нови продукти.
Фирмите от FCS са пазарни лидери в областта на високопроизводителните смазочни материали за индустриално приложение и също в областта на разделителните материали прилагани в металолеенето, каучуковата промишленост, производство на пластмасови изделия, заваряване и др.

Официален сайт: www.oks-germany.com

 
Нашите партньори
Нашите партньори

www.stotinkite.com