PTFE-маншети вече от 2mm диаметър на пръта

PTFE-Nutring Перфектно уплътняване за валове с малки диаметри Изключителните химични и физични качества на PTFE и механичните предимства на маншетите са на разположение вече от 2мм диаметър.
Перфектен за малки монтажни пространства и малки диаметри на валове: Simrit значително разшири спектъра на Forseal PTFE – маншет и вече предлага тази серия от диаметър 2 мм. Така в областта на диаметри от 2 мм до 8 мм уплътненията Forseal PTFE-маншет ще са достъпни със стъпка от 1мм.

Статично и динамично уплътняване

Уплътненията Forseal PTFE-маншети от Simrit се използват като уплътнителни решения както за възвратно-постъпателни и въртеливи движения, така и при чисто статично положение. Тази серия може да се произвежда от различни PTFE – материали и затова е оптимална за различни области на приложение. Така например Forseal маншет от стандартен PTFE-компаунд е устойчив срещу хидравлични течности, масло, вода, пара, въздух, разтворители, фармацевтични вещества и хранителни продукти.

Повече продуктово разнообразие, повече възможности за употреба

За много специални изисквания, например в областта на медицинската техника, Simrit предлага Forseal маншет от PTFE-компаунд за специфично приложение. Примери за приложение са миниатюрни клапани и изпълнителни механизми, които са чувствителни към силите на триене, като например при малки дозиращи клапани или термостати за отоплителни тела. Чрез новият Forseal маншет за малки размери тази серия е вече на разположение за много по-широк спектър от области на приложение, например за микро помпи, иглени дюзи както и всякакви видове мини клапани.
 
Нашите партньори
Нашите партньори

www.stotinkite.com